Bronnen

Ik denk dat ieder mens ten diepste zijn bronnen vindt in datgene waar hij mee geboren is en wat hij meegekregen heeft door de interactie met zijn of haar omgeving. Door de fijne en liefdevolle dingen, maar ook door wat moeilijk was. De bronnen dus die je meekreeg en die je positief labelt én de bronnen die je ontleent aan de kracht van je overlevingsstrategieën. Bewust-zijn, reflectie, maakt dat je je bronnen steeds beter leert kennen, ze steeds beter kan inzetten voor wat je wilt bereiken.

Naast de van oorsprong meer onbewuste bronnen zijn er de specifieke bronnen waar je bewust voor kiest. Het voorbeeld van een leraar, kennis uit boeken, houding en vaardigheden uit trainingen, de interactie met mensen in het werk.  Ik noem een aantal van deze bronnen die me zeer inspireren en die herkenbaar zijn in mijn manier van werken.

Art of hosting

Art of Hosting leert ons over de manier waarop we hostmanship in ons leiderschap kunnen brengen. Het gaat erom de collectieve intelligentie van een groep de gelegenheid te geven naar

Lees meer »

Mandateren in de managementlijn

John Carver schreef zijn ‘Reinventing your Board’ nog voor ‘Good Governance’ een hit werd. Zijn uitgangspunten heb ik doorvertaald naar de managementlijn. Het is een specifieke manier van werken met

Lees meer »

Spiral Dynamics en Management Drives

Claire Graves, collega van Maslow, spendeerde 30 jaar onderzoek naar de manier waarop een mens en de mensheid gedreven zijn. Spiral Dynamics laat zien hoe de complexiteit van levensomstandigheden telkens

Lees meer »

Theory-U

Download dit artikel » De Theory-U (Otto Scharmer), biedt ons een grondlegger voor diepgaande en blijvende veranderingen in mens en organisatie. Veranderingen die voorbij de lagen van het hoofd en

Lees meer »