Appreciative Inquiry en Oplossingsgericht Werken

Werken met Appreciative Inquiry en Oplossingsgericht Werken geeft positieve gerichtheid van mensen en teams. Het biedt een concreet kader voor een Professionele cultuur. Het schetsen van een vooruittrekkend beeld van de gewenste toekomst of situatie – hoe klein of groot ook –  motiveert mensen en biedt heldere kaders waarop gekoerst kan worden. Als mensen met elkaar dat concrete beeld hebben geschetst is het makkelijker om het gedrag te concretiseren dat helpend is om de gewenste werkelijkheid te bereiken. Het helpt om een proces te ontwerpen waar telkens gekeken wordt wat de beste eerstvolgende stap kan zijn, wat mensen willen uitproberen, waar ze van willen leren. 

Het helpt het vestigen van een professionele cultuur, doordat mensen weten waar ze naar op weg zijn, bijgedragen hebben aan dat beeld en zich eraan verbonden hebben. Daardoor is het ‘onderweg leren’ veel meer vanzelfsprekend. Het is voor leidinggevenden makkelijker om daar leiding aan te geven. Het helpt in mijn ervaring vooral ook, omdat oplossingsgerichte feedback herkenbaar is als sturing naar de gewenste en gekende situatie.

David Cooperrider heeft Appreciative Inquiry uitgewerkt. Coert Visser e.a. hebben in Nederland het Oplossingsgericht Werken vorm gegeven. Wat mij aanspreekt is dat het uitgaat van Kracht. Je onderzoekt je sterktes en bouwt die verder uit. Bij probleemsituaties onderzoek je het probleem in concrete termen: ‘Wat is de situatie en hoe heb je er last van’. Daarna schets je met elkaar een zo helder mogelijk beeld van de gewenste toekomst. Je verkent hoe je zou merken dat de gewenste situatie gerealiseerd is en ontwerpt de eerstvolgende – kleine – stap hoe daar te komen. Zo bouw je al lerend verder. In Stappen oplossingsgericht werken heb ik de stappen die in het proces voorkomen samengevat.

www.oplossingsgerichtmanagement.nl;  www.noam-nieuwsbrief.blogspot.com