Mandateren in de managementlijn

John Carver schreef zijn ‘Reinventing your Board’ nog voor ‘Good Governance’ een hit werd. Zijn uitgangspunten heb ik doorvertaald naar de managementlijn. Het is een specifieke manier van werken met Resultaatverantwoordelijke Teams. Het is een krachtige manier van werken aan een ‘Professionele Cultuur’. Werken met Mandaatcontracten brengt een antwoord op vragen als: ‘Hoe krijgen de professionele leidinggevenden maximale vrije ruimte om in verbinding met het grotere geheel van de organisatie te werken. Wat betekent dat voor het samenwerken in teams. Hoe doen we dat zo dat we ons met elkaar verder ontwikkelen? Hoe monitor je als je de verwachte opbrengst formuleert en wanneer moet het toch ‘smart’? Hoe houden we bij dit alles creativiteit en flexibiliteit in de organisatie?

Mandateren werkt meer met het formuleren van de gewenste opbrengst. Veel minder met smart geformuleerde doelen. Een boeiend artikel in dit kader vind ik: http://margaretwheatley.com/articles/whymeasure.html