Spiral Dynamics en Management Drives

Claire Graves, collega van Maslow, spendeerde 30 jaar onderzoek naar de manier waarop een mens en de mensheid gedreven zijn. Spiral Dynamics laat zien hoe de complexiteit van levensomstandigheden telkens een nieuw antwoord van ons vraagt, waardoor telkens nieuwe waardensystemen zich ontwikkelen. Deze waardensystemen zijn herkenbaar in de ontwikkeling van de mensheid en in onze ontwikkeling van kind naar volwassene. Het is een bio-socio-psychologisch systeem. Don Beck en Christopher Cowen zetten zijn werk voort. Don Beck werkt momenteel wereldwijd aan vredesvraagstukken en duurzaamheid. 

 
Management Drives ontwikkelde een praktische vertaling van hun werk voor het werk in organisaties. Wij werken met een combinatie van beiden. Het is telkens weer prachtig om mee te maken dat inzicht in drijfveren het de mensen in organisaties makkelijker maakt om met nieuwe ogen naar zichzelf en anderen te kijken. Om te begrijpen hoe je ergernis kan omzetten in het juist gebruik maken van diversiteit. Hoe zich een gemeenschappelijke taal ontwikkelt die het werken met elkaar meer waardenvrij maakt. Vanuit Inte®graal werken wij met persoonlijke tests en duidingen, met basis- en vervolgtrainingen, met culture-scans en werkconferenties waarin teams komen tot heldere inzichten en concrete afspraken over gewenste manieren van samenwerken.
 
www.spiraldynamics.org ; www.managementdrives.com ; www.responsable.nl met een grote verzameling toegankelijk materiaal.