Theory-U

De Theory-U (Otto Scharmer), biedt ons een grondlegger voor diepgaande en blijvende veranderingen in mens en organisatie. Veranderingen die voorbij de lagen van het hoofd en mind gaan, door de laag van het hart,tot op de laag van de ‘Will’, het ‘Zelf’. Veranderingen waarbij ont-dekken en co-creëren van alle betrokkenen voorwaardelijk is, waardoor iedereen zich ook kan verbinden aan de ontwikkeling naar de gewenste opbrengst. Het gaat om veranderingsprocessen waarbij mensen leren hun oordeel uit te stellen om met nieuwe ogen naar de werkelijkheid te kunnen kijken, hun eigen aandeel onder ogen te zien, zich af te vragen wat zij ten diepste zelf zijn en wat het Werk is wat ze te doen hebben. Waarbij mensen met een open mind gaan kijken naar wat zich vanuit de toekomst al aandient in relatie tot hun vraag. Waarbij ze in co-creatie een vooruittrekkend beeld vormen van de gewenste, succesvolle situatie en kleine stappen ontwerpen om al lerend die koers te varen. 

Ik maakte in 2007 kennis met het gedachtegoed. Sindsdien heeft het me niet meer losgelaten. In alle opdrachten waar een gewenste verandering aan de orde is, gebruik ik impliciet, maar ook expliciet het U-proces. De principes van Art of Hosting passen er wonderwel bij. Waar ik vooral van hou, is dat de autonomie van de mens voorop staat. Dat het gaat om diepgang. Dat het stuurt op ruimte waardoor mensen zich juist kunnen verbinden met elkaar én met het grotere geheel. Het is mooi om mee te maken dat veranderingen werkelijk blijvend kunnen zijn en mensen met meer inspiratie werken.

Grondleggers van de Theory-U zijn Otto Scharmer, Peter Senge, Betty Sue Flowers en Josef Jaworski. Zij zochten het antwoord op de vraag ‘Wat maakt dat een verandering diepgaand en blijvend is en ligt er een universeel patroon aan ten grondslag?’ (Presence, 2006). Het antwoord is door Otto Scharmer werkbaar gemaakt in de Theory-U. Op www.ottoscharmer.com zijn veel artikelen en links te vinden, o.a. een uittreksel van het boek Theory-U.