Coaching

Een coachingsvraag is voor mij een professionele vraag; iemand wil coaching omdat hij of zij zich verder wil ontwikkelen rond een specifieke vraag. De vraagsteller stelt de vraag als autonome professional. Daarmee houdt de vraagsteller de regie en de verantwoordelijkheid over zijn of haar coachingstraject en dus over zijn of haar leren. Ik ben erop aanspreekbaar dat ik aansluit op de vraag met methodieken die het beste passen bij vraag en vraagsteller.

Coachingsvragen kunnen heel divers zijn, met verschillende redenen als achtergrond. Een coachingstraject begint met het gezamenlijk verkennen van die vraag. Dan kunnen we daarna bepalen wat de aanpak is die het beste past bij jou en je vraag. Na de eerste bijeenkomst besluiten we of we het coachingstraject samen aangaan. Een ‘ja’ van beide kanten is de basis voor een succesvol traject. Vrijwel altijd stemmen we daarna de vraag en de gewenste opbrengst af met de direct leidinggevende of het bestuur. Na ongeveer vijf coachingsbijeenkomsten evalueren we en besluiten we wat de beste volgende stap is.

In mijn coachingspraktijk maak ik gebruik van vele bronnen, o.a.: Theory-U, Progressiegericht Werken, Systemisch Werken, Transactionele Analyse, Management Drives en Spiral Dynamics en Zijnsgerichte Oriëntatie.

Thema’s waar coaching behulpzaam bij kan zijn:

Nieuwe ontwikkelingen

Ik heb een nieuwe functie/opdracht en zoek een sparringpartner.

Hobbels op de weg

Ik loop tegen problemen aan. Wil je me helpen met het vinden van oplossingsrichtingen?

Kracht

Ik waai te vaak uit mijn schoenen. Hoe kan ik weer vanuit mijn kracht in mijn werk/leven staan?

Oververmoeid

Ik loop op het randje van overspannen zijn. Ik voel me burnout. Hoe kom ik weer in mijn kracht?

Ontwikkeling

Ik ben toe aan een volgende stap en wil graag dat je een eindje met me mee reist.

Kennis en vaardigheden

Ik merk dat ik kennis/vaardigheden mis en een cursus is me niet specifiek genoeg.

Onvoldoende functioneren

Mijn leidinggevende en ik vinden dat ik me op een aantal punten moet verbeteren. Wil je me daarbij helpen?

Reflectie

Ik merk dat ik er behoefte aan heb van tijd tot tijd te reflecteren op mijn werk, mijn manier van in het leven staan, mijn zingeving.