Margreeth van der Kooij

Management- en organisatieontwikkeling

Eemster 1
7991 PP Dwingeloo
T 06-20841386
www.vanderkooijconsult.nl
info@vanderkooijconsult.nl

Colofon


Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van Van der Kooij Consult.

Kamer van Koophandel

Van der Kooij Consult is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30143364.

Reageren

Hebt u mijn website bezocht en een opmerking of een vraag? Mail of bel mij: info@vanderkooijconsult.nl
tel.  06 2084 1386 

Website

Hilda Kort, Holtien11.nl

Wat houdt mij bezig?

Professionele Cultuur 2.0

Download dit artikel » of:Waarom de gewenste verandering zo vaak sterft in schoonheid en hoe het wel kan lukken. Bijna elke school of ambtelijke organisatie heeft een professionele cultuur hoog

Lees meer »

Een dagreis Theory-U

Een dagreis Theory-U Een dagreis Theory-U‘The limiting factor of transformational change is not a lack of vision or ideas,but an inability to sense- that is, to see deeply, sharply, and

Lees meer »