Margreeth van der Kooij

Management- en organisatieontwikkeling

Eemster 1
7991 PP Dwingeloo
T 06-20841386
www.vanderkooijconsult.nl
info@vanderkooijconsult.nl

Margreeth van der Kooij, Management- en Organisatieontwikkeling spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Zijbehoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Margreeth van der Kooij M & OO geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kan Margreeth van der Kooij M &OO geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.Zij garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
Margreeth van der Kooij M & OO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Wat houdt mij bezig?

Professionele Cultuur 2.0

Download dit artikel » of:Waarom de gewenste verandering zo vaak sterft in schoonheid en hoe het wel kan lukken. Bijna elke school of ambtelijke organisatie heeft een professionele cultuur hoog

Lees meer »

Een dagreis Theory-U

Een dagreis Theory-U Een dagreis Theory-U‘The limiting factor of transformational change is not a lack of vision or ideas,but an inability to sense- that is, to see deeply, sharply, and

Lees meer »